Online testy 6 - 9.tř Př, VKZ

Pokud se budete muset v testu přes aplikaci Forms přihlásit, použijte svůj školní email a heslo !!!!

Výchova ke zdraví 8.tř

Vypracujte test na téma : Mimořádné události 
    
 
Vypracujte test na téma : Dopravní prostředky
      
 
     Test - Péče o zdarví
 
      TEST - První pomoc

Přírodopis 6.tř

   Vztahy mezi organismy a mikroskop. 
 
 
   Buněčná stavba
 
 
 
    Viry a bakterie
 
     Lišejníky a řasy
 
      Žahavci
 
 
          PRVOCI
 
        Pavoukovci
 
        Stavba těla hmyzu, Vážky
 
         Motýli
 
         Brouci
 
         Blanokřídlí
 
         Ostnokožci

Přírodopis 7.tř

   Ovocné sady a zahrady
   Kruhoústí a paryby
 
 
   Ryby - stavba těla, rozmnožování, rybí pásma
 
 
    Obojživelníci 
    Plazi
    Ptáci - stavba těla, Dravci a sovy
    Kolibříci a pštrosi 
 
     Mechorosty
 
      Kapradiny
 
       Nahosemenné a krytosemenné rostliny
 
        Lipnicovité, lilkovité a cizokrajné rostliny
 
        Savci - ptakořitní, vačnatci a hmyzožravci
 
         Zajícovití 
 
         Šelmy
 

Přírodopis 8.tř 

 
  Obratlovci - povrch těla, tvar a pohyb
  Buňky, tkáně, orgány
 
 
  Kosterní soustava
 
   Svalová soustava 
 
   Oběhová soustava
 
   Trávicí soustava
 
   Smysly
 
   Ontogeneze, pohlavní soustava
 
   Pohlavní nemoci

Přírodopis 9.tř

    Dle přiloženého postupu si doma udělejte lab.práci k látce - Krystalizace z roztoku 
 
 
       Planeta Země, geologické vědy, práce geologa v terénu
 
 
       Nerosty a jejich vlastnosti 
 
 
        Půdy
 
        Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
 
        Prvohory
 
        Druhohory
 
        Třetihory