Výlet Horažďovice

Dne 11. - 13.března se uskuteční ekovýlet do Horažďovic  - akce je primárně určena pro žáky 6. a 7. ročníků. Zálohu 1000,- kč prosím uhradit do konce ledna !!!